in Deutsch: Deutsche Version   in English: English version
 

od 01.10.2004

asystent w zakresie językoznawstwa
w Katedrze Germanistyki
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


 
 

01.10.2002 - 31.07.2004

2-letnie stypendium naukowe przyznane przez Deutscher Akademischer Austauschdienst na realizację studiów podyplomowych na kierunku lingwistyka komputerowa w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Georga Augusta w Getyndze.

 • - studium współczesnych teorii lingwistycznych oraz formalizmów gramatycznych opartych na unifikacji (HPSG, LFG);
 • - implementacja gramatyk HPSG (TRALE, LKB) oraz algorytmów analizy składniowej dla fragmentów języków naturalnych (angielski, niemiecki, polski).

15.07.2001 - 31.08.2002

Kierownik ds. Prac Językowych (Language Manager) w sekcji j. niemieckiego międzynarodowej firmy tłumaczeniowo-lokalizacyjnej LOMAC Sp. z o.o. (od 2003 r. oddział brytyjskiego koncernu SDL International: www.sdl.com)

 • Ważniejsze obowiązki i kompetencje:
 • · koordynacja prac językowych w zakresie j. niemieckiego;
 • · tłumaczenie tekstów marketingowych z języka niemieckiego na język polski;
 • · końcowa korekta tłumaczeń i sporządzanie raportów weryfikacyjnych QA;

05.04.2000 - 14.07.2001

Specjalista ds. Prac Językowych (Language Specialist) w międzynarodowej firmie tłumaczeniowo-lokalizacyjnej LOMAC Sp. z o.o. (od 2003 r. oddział brytyjskiego koncernu SDL International: www.sdl.com)

 • Ważniejsze obowiązki i kompetencje:
 • · tłumaczenie i lokalizacja oprogramowania (dokumentacja, pliki Pomocy, elementy interfejsu etc.) z języka niemieckiego na język polski;
 • · tłumaczenie tekstów fachowych (specjalizacja: technologie komputerowe, motoryzacja, telekomunikacja) z języka niemieckiego na język polski;
 • · końcowa korekta tłumaczeń (proofreading de-pl);
 • · tworzenie glosariuszy i aktualizacja terminologicznych baz danych;
 • · zarządzanie zasobami baz danych translation memory w celu ponownego wykorzystania wiedzy uzyskiwanej podczas pracy nad kolejnymi projektami.

01.10.1999 - 29.02.2000

Pobyt studyjny w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Lipskiego, w ramach stypendium badawczego przyznanego przez Deutscher Akademischer Austauschdienst

 • Ukończone praktyczne studium tłumaczenia pisemnego (teksty ogólne i specjalistyczne pl<>de) w Instytucie Slawistyki UL;
 • · niemiecki licencjat (Zwischenprüfung) z germanistyki.

01.10.1996 - 06.07.2001

Studia magisterskie na kierunku filologia germańska w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.